Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006

Region: Hlavní město Praha
Rok: 2007
Číslo: 02/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Informace ze zdravotnictví a krajů