Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2006

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2007
Číslo: 08/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.

Informace ze zdravotnictví a krajů