Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2006

Region: Zlínský kraj
Rok: 2007
Číslo: 02/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Informace ze zdravotnictví a krajů