Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2006

Region: Zlínský kraj
Rok: 2007
Číslo: 04/07/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny ve Zlínském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů