Péče o nemocné cukrovkou 2004

Region: ČR
Rok: 2004
ISBN: 80-7280-434-0

Podkladem pro zpracování je roční výkaz o ambulantní péči o nemocné diabetem. Obsahuje údaje o počtu nemocných, personálním zabezpečení diabetologických ordinací a jejich činnosti. Údaje jsou tříděny podle pohlaví, věkových skupin, druhu léčby, vždy podle krajů.Péče o nemocné cukrovkou