MKN-O-2 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii 1994, 2. vydání (česká verze)

Region: ČR
Rok: 1994

Souhrn: Druhé vydaní MKN-O z roku 1990 (MKN-O-2) je rozšířenou II. kapitolou (Nádory) desáté revize Mezinarodní statistické klasifikace nemocí. Tak jako MKN-O-1, i MKN-O-2 dovoluje kódovat jak topografii, tak morfologii (histologii) novotvaru. Stejně jako u MKN-9 a prvého vydání MKN-O, SZO pověřila IARC odpovědností za kapitolu Nádory v MKN-10 a revizi MKN-O. IARC si vyžádala návrhy od zainteresovaných institucí a ustanovila pracovní skupinu k posouzeni těchto doplňků a změn. Po vzoru dřívější praxe při tom spolupracoval National Cancer Institute (NCI) Spojených států. Kódový systém Kapitoly II MKN-10 je základem topografického kódu pro MKN-O-2. K označení kategorií v MKN-10 bylo použito alfanumerického systému, což znamená, že prvním symbolem každé kategorie je písmeno. Písmeno „C“ je přiděleno maligním novotvarům. V druhém vydání MKN-O sahá topografická sekce od C00 do C80. Každá trojmístná položka se dále dělí na popoložky až do počtu deseti, což se vyznačuje podúrovňovou pomlčkou za desetinnou tečkou...(viz úvod publikace)


MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii