Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce 2009

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2010
Číslo: 08/10/19
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Královéhradeckého kraje v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Informace ze zdravotnictví a krajů