Dětská a dorostová péče v Moravskoslezském kraji v roce 2009

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2010
Číslo: 02/10/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Moravskoslezském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 10,09 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se téměř nezměnil a činil 33,5 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (20,9 %).

Informace ze zdravotnictví a krajů