Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2009

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2010
Číslo: 03/10/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 793 registrovaných pacientek. Téměř 65 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2009 bylo v kraji evidováno 6 786 porodů a 9 196 gynekologických operací.

Informace ze zdravotnictví a krajů