Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2009

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2010
Číslo: 05/10/19
(chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, ortopedie, hrudní chirurgie, dětská chirurgie, léčba popálenin). Tato informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péče v Olomouckém kraji za rok 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti.

Informace ze zdravotnictví a krajů