Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2009

Region: Ústecký kraj
Rok: 2010
Číslo: 04/10/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Ústeckém kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Informace ze zdravotnictví a krajů