Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 19/11

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku nepatrně snížil o 1,6 % na 1 292 případů, z toho se 1 236 případů týkalo nemocí z povolání a 56 případů ohrožení nemocí z povolání.Souhrnný report