Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 35/11

Tato Aktuální informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o počtu fyzických osob a jejich úvazků, které činnost ambulancí po odborné stránce zajišťují. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle krajů ČR. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů celkem byl o 1 % v přepočtu na obyvatele vyšší.Souhrnný report