Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce 2010

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2011
Číslo: 01/11/19

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Královéhradeckého kraje v roce 2010 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.Informace ze zdravotnictví a krajů