Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 48/11

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 547 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 472 lékařů a 3 359 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 13 980 tisíc vyšetření.Souhrnný report