Vrozené vady u narozených v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 49/11

V roce 2009 se v České republice narodilo 4 653 dětí s vrozenou vadou, což představuje 393 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.Souhrnný report