Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2011

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 54/11

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2011. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2011 činily celkové náklady nemocnic 63,3 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 63,8 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 15,2 mld. Kč, z toho 2,0 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,2 mld. Kč, 3,9 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.Souhrnný report