Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2010

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2011
Číslo: 03/11/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.Informace ze zdravotnictví a krajů