Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2010

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2011
Číslo: 05/11/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.Informace ze zdravotnictví a krajů