Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v Jihomoravském kraji v letech 2006–2010

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2011
Číslo: 06/11/19

V roce 2010 byly v kraji 4 kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 330 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 286 dětí. V průběhu roku bylo přijato 301 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 293 dětí, 75 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.Informace ze zdravotnictví a krajů