Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní s psychiatrickou diagnózou v roce 2010

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2011
Číslo: 10/11/19

Se základní diagnózou F00–F99 se uskutečnilo 6 203 hospitalizací obyvatel kraje v lůžkových zařízeních kdekoli v ČR, což představuje 538 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel. Z celkového počtu bylo 8,7 % hospitalizací ve věku do 19 let. Nejčastějším důvodem k hospitalizaci mužů byla diagnóza F10 a žen F40–F59. Průměrný věk mužů činil 41,6 roku a žen 48,2 roku.Informace ze zdravotnictví a krajů