Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2011
Číslo: 05/11/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 806 registrovaných pacientek. Téměř 68 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2010 bylo v kraji evidováno 6 610 porodů a 9 980 gynekologických operací.Informace ze zdravotnictví a krajů