Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2010

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2011
Číslo: 06/11/19

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 92 % a celkem byla zpracována za 58 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 141 lékařů a 394 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 549 569 vyšetření.Informace ze zdravotnictví a krajů