Vrozené vady u narozených v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2003
ISBN: 80-7280-504-5

V zájmu sjednocení zde publikovaných údajů o vrozených vadách s údaji poskytovanými mezinárodním organizacím vychází od roku 2004 pozměněná řada publikací, v níž jsou zpracovávány údaje o vrozených vadách u dětí narozených v daném roce nahlášených v roce narození nebo roce následujícím do jednoho roku věku dítěte. Vrozené vady se evidují na povinném hlášení - Vrozená vada plodu nebo dítěte". Údaje v publikaci se třídí podle místa zařízení, bydliště, věku matkyVrozené vady u narozených