Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2004

Region: ČR
Rok: 2004
ISBN: 80-7280-469-3

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v rezortu zdravotnictví, školství a od roku 1997 i za rezorty dopravy, obrany, spravedlnosti a vnitra. Od roku 2004 pouze v rezortech, ve kterých pracují při poskytování zdravotní péče. Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, druhu vlastnictví, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti