Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2004–2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 63/11

V roce 2010 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 456 pacientů s diagnózou F63.0. Celkem bylo hospitalizováno 536 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení.Souhrnný report