Potraty v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 07/12/19

V roce 2011 se celkový počet potratů snížil na 38 864. Snížil se i počet samovolných potratů z 13 981 na 13 637 a představuje 35,1 % ze všech potratů. 72 % potratů proběhlo stejně jako v loňském roce do 8. týdne těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se nepatrně zvýšil na 24 055. Mezi ženami, které žádaly o miniinterrupci, bylo nejvíce žen svobodných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 6,6 % ze všech potratů.Souhrnný report