Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 08/12/19

V roce 2011 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 83 849 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 634 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 061 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“ a z Ukrajiny a Německa. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba hotově. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2011 dosáhly 36 mil. Kč.Souhrnný report