Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 10/12/19

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2011. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2011 činily celkové náklady nemocnic 130,0 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 130,3 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném období hodnoty 14,0 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,7 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 3,7 mld. Kč.Souhrnný report