Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 18/12

Za rok 2011 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 338 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 49 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 48 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2007 o 15,7 % na 1 005 936 konzultací.Souhrnný report