Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 20/12

V krajích ČR připadalo v roce 2011 průměrně 11,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil na 40,1 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (15,5 %).Souhrnný report