Nemocnost a úmrtnost na ischemické nemoci srdeční v ČR v letech 2003–2010, aktualizace

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 24/12

V roce 2010 bylo v nemocnicích v ČR zaznamenáno 75 199 případů hospitalizace pro ischemické nemoci srdce (dg. I20–I25) u 59 194 osob. Z tohoto počtu hospitalizovaných 3 104 osob v nemocnici zemřelo. Celkem na tato onemocnění v daném roce zemřelo v ČR 25 178 osob. Průměrná délka případu hospitalizace na oddělení byla 6,5 dne. Počet hospitalizací mezi roky 2003 a 2010 se snížil o jednu třetinu, úmrtnost v tomto období mírně vzrostla.

Dne 7. 12. 2012 byly v této Aktuální informaci provedeny opravy týkající se přepočtu počtu osob za skupiny diagnóz I20–I25 a I21–I22.

Klíčová slova: srdce; ischemická choroba srdeční; infarkt myokardu; angina pectoris; příčina smrti; hospitalizace.Souhrnný report