Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 26/12

V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic bylo zaznamenáno celkem 15 253 hospitalizací se základní diagnózou F10–F19 a jejich počet klesl oproti minulému roku o 1 %. Z toho bylo 9 765 hospitalizací pro poruchy způsobené alkoholem (dg. F10) a 5 487 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním ilegálních drog (dg. F11–F19, bez tabáku).Souhrnný report