Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Kraji Vysočina v roce 2011

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2012
Číslo: 06/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.Informace ze zdravotnictví a krajů