Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 39/12

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2011 se v České republice s diabetem léčilo více než 825 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o více než 19 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2011 činil téměř 240 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2011 počet osob léčených pouze dietou ze 170 na 131 tisíc.

Klíčová slova: diabetes mellitus; porušená glukózová tolerance; komplikace diabetu; diabetické angiopatie; zdravotnická zařízení; lékařiSouhrnný report