Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 40/12

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 556 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 510 lékařů a 3 324 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 095 tisíc vyšetření.Souhrnný report