Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 45/12

Celkem byla v roce 2011 zpracována data ze 130 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 98 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 188,42 lékařů a 1 459,12 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo provedeno 1 008 tisíc odběrů od 267 248 dárců, z nichž bylo vyrobeno 411,5 tisíc jednotek přípravků červené řady, 36 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 560 tisíc litrů plazmy.Souhrnný report