Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 49/12

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2011 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2007–2011. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2011 dosáhly cca 220 miliard Kč.Souhrnný report