Infekční nemoci 2006

Region: ČR
Rok: 2006
ISBN: 80-7280-705-5

Podkladem pro zpracování statistických údajů obsažených v publikaci jsou povinná hlášení Hlášení infekční nemoci" sbíraná místními Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a předávaná Kooordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Údaje o infekčních nemocech jsou tříděny podle diagnóz, věkových skupin, území, měsíce onemocnění. Informace o infekčních nemocech slouží k organizování účinnějšího postupu proti přenosným nemocem, ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení poskytované zdravotní péče.Infekční nemoci (dříve Přenosné nemoci)