Činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické biochemie v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 56/12

Činnost v oboru klinické biochemie v roce 2011 zajišťovalo 287,2 lékařů a 3 692,4 zdravotnických pracovníků (přepočtené úvazky). Na odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno celkem 177 mil. výkonů, tj.o 2,5 % méně než v roce 2010.Souhrnný report