Ambulantní geriatrická péče v letech 2001 až 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 59/12

Činnost v rámci ambulantní geriatrické péče v roce 2011 zajišťovalo 18,22 lékařů a 20,42 ZPBD. Evidováno bylo celkem 69,5 tisíc ošetření/vyšetření a 21,5 tis. léčených pacientů (prvních ošetření). Podíl žen na všech pacientech je poměrně stabilní a pohybuje se kolem 60 %. V roce 2011 na jednoho pacienta připadalo v průměru 3,2 ošetření/vyšetření. Na tisíc obyvatel ve věku 65 a více let připadalo v průměru 12,9 léčených pacientů. Mezi roky 2001 až 2011 se počet léčených pacientů zvýšil o 53 %. Počet ošetření/vyšetření v přepočtu na jednoho pacienta se v uvedeném období snížil z 5,8 na 3,2. Podíl ošetření/vyšetření v návštěvní službě klesl ve stejném období z 21,2 % na 0,6 %.Souhrnný report