Zpráva o rodičce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 60/12

Úhrnná plodnost žen v České republice se snížila, v roce 2011 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,43 dítěte, zatímco v předchozích třech letech to bylo 1,49. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, ženy ve věku 30 až 34 let měly letos vyšší specifickou plodnost než ženy ve věku 25 až 29 let. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (23,8 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.Souhrnný report