Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2007

Region: ČR
Rok: 2007
ISBN: 978-80-7280-788-8

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.Hospitalizovaní