Péče o pacienty s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006–2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 62/12

V roce 2011 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy přijímání potravy) 3 389 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 339 případů, o 14 % méně než v roce 2006.Souhrnný report