Výkony rehabilitační a fyzikální medicíny 2009–2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 12/13/19

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2009–2012 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).Souhrnný report