Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 17/13

Za rok 2012 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 339 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 49 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 48 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2008 o 15,1 % na 1 011 491 konzultací.Souhrnný report