Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2012

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2013
Číslo: 01/13/19

V roce 2012 byla v nemocnicích Jihomoravského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 8 612 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 74,8 mil. Kč. Z tohoto počtu 5 511 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 1,37 mil. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů