Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 19/13

V roce 2012 bylo léčeno v psychiatrických ambulantních zařízeních 38 554 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 2 357 osob v ambulancích psychiatrů a 1 191 osob v ordinacích praktických lékařů, tj. téměř o třetinu více než bylo nahlášeno v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.Souhrnný report