Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Olomouckém kraji v roce 2012

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2013
Číslo: 02/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Olomouckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 352 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech astma (J45.-).Informace ze zdravotnictví a krajů