Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2011

Region: ČR
Rok: 2011
ISBN: 978-80-7472-033-8

Souhrn: Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním registru kardiovaskulárních intervencí.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených intervenčních výkonech v katetrizačních laboratořích v České republice. Podrobně jsou registrována data o perkutánních koronárních intervencích (PCI) s ohledem na základní klinické údaje, vstupní diagnózy, procedurální data a charakter provedených výkonů. Zvlášť důležité jsou údaje o úmrtí, kde jsou data korelována s registrem zemřelých. Evidovány jsou též mimokoronární typy intervenčních výkonů prováděné na kardiologických pracovištích.Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR